Handelsbetingelser

Ethvert salg fra UsedTools.dk sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Før køb er kunden ansvarlig for at have læst og accepteret disse betingelser, salg til private er omfattet købelovens regler for forbrugerkøb hvor disse er ufravigelige.

Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre uden nærmere begrundelse.

 

Bestilling og ordre

På UsedTools.dk kan du bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte UsedTools på info@usedtools.dk. Når vi modtager din ordre, sender vi en e-mail, som bekræfter at vi har modtaget din ordre. Ordrer skal godkendes i vores system og vil evt. kunne annulleres af UsedTools. Alle ordre afsendes først når betalingen ses indgået, eller efter nærmere aftale.

 

Priser

Alle priser er inkl. Moms. Priserne er dagspriser.

Miljøbidrag

For at imødegå de miljømæssige forpligtelser, vi som virksomhed bliver pålagt, indeholder alle ordrer et miljøbidrag på 40 DKK.  Miljøbidraget dækker primært de lovpligtige, statslige energi- og miljøafgifter i Danmark og EU, som har med affald at gøre, herunder f.eks. PVC-, batteri- og WEEE-afgifter. Derudover dækker bidraget også de miljøgebyrer, vi bliver pålagt af vores leverandører.

 

Leveringstid

Varer købt på Usedtools.dk vil blive forsøgt leveret indenfor 2 – 5 arbejdsdage.

 

Fragtomkostninger

Omkostningerne varierer alt efter forsendelsestype og varens vægt

 

Ændring af salgsvilkår

For køb af varer gælder omtalte salgs- og leveringsbetingelser. Dog med forbehold for fejl og ændringer, herunder priser.

 

Betalingsmetoder:

Hos UsedTools.dk kan du betale med kort, ViaBill, kontooverførsel og kontant ved afhentning.

 

Ejendomsforbehold

UsedTools eller indsætter forbeholder sig ejendomsretten til købte varer, indtil det fulde fakturabeløb er betalt og varen er afhentet.
Så længe ejendomsretten ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at udleje, pantsætte, eller på anden måde disponere over de købte varer.
Ejendomsretten påbegyndes automatisk efter godkendelse via webshop af handelsbetingelserne, eller modtagelse/levering af varer.

 

Renter og gebyr

Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, forrentes skyldigt beløb  med 3% pr kalender måned indtil endelig indfrielse har fundet sted.
Usedtools tilskriver 100kr pr rykker brev, dog maks 3 gange, hvorefter evt skyldigt beløb overdrages til inkasso.

 

Returnering / ombytning

Du har som privatperson jf. Loven 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Ved køb af produkter er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Det indbetalte beløb inkl. Forsendelsesomkostninger til køber tilbagebetales fratrukket evt betalingsgebyr fra 3. part.
Ved returnering efter de 14 dages fortrydelsesret, kan dette kun ske efter aftale, der vil blive modregnet et gebyr, svarende til de faktiske udgifter Usedtools har i forbindelse med returneringen
Skaffevarer tages ikke retur
Ved annullering af handel, efter betaling er trukket ved kunde, fratrækkes gebyr til NETS, VIABIL m.m tilgodehavende inden udbetaling sker
Dette er gældende både onlinehandel og butik.
For erhverv ydes ikke returret på køb af brugte produkter eller hjemskaffelses varer

Sådan returnerer du et produkt

Før returnering af varen skal du kontakte usedTools.dk for yderligere aftale omkring returneringen. Herunder hvilken konto refunderingen skal foretages til.

 

Reklamationsret

Alle produkter som er købt hos UsedTools af privatpersoner er naturligvis omfattet af gældende dansk købelov. Gem derfor din faktura som evt. Bilag. Købeloven giver 2 års reklamationsret på alle produkter, gældende fra modtagelsesdato. Den 2 årige reklamationsret omfatter ikke forbrugsvarer, herunder sikringer, papirvarer, batterier mm. Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kun anvendes til det af køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til sælger inden for købelovens rammer (for erhvervskunder er reklamationsretten dog 12 måneder) efter leveringen af varerne. Brugte varer: uden særlig aftale påført kontrakten/faktura yder sælger ingen garanti på brugte varer for erhvervskunder. Privatkunder er dog stadig under købeloven. Leverandøren indestår ikke for skjulte fejl og mangler. Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Sælger har desuden ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er betalt til sælger.

 

Ansvar

Motorer, andre maskiner eller udstyr der indleveres til service eller reparation, skal være forsikret mod brand, tyveri og hærværk af egen forsikring.

Hvis ovennævnte hændelser indtræder er det kundens egne forsikringer der skal dække.

UsedTools er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra firmaets side, eller andre personers side, for hvem firmaet har ansvar.

Ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser UsedTools mulighed for at levere. UsedTools har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. UsedTools er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Som registreret hos UsedTools har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundeservice via e-mail info@UsedTools.dk

Kurv

Top